Adeiladu Dechreuadau Mwy Disglair i Famau a Babanod yn y Rhyl

 

Mamau neu darpar Famau sy’n byw yn y Rhyl, a hoffech chi fod yn rhan o’n prosiect?  Os oes gennych fabi dan 2 oed ac yn byw yn y Rhyl ac yn teimlo y byddech yn elwa o ychydig o gymorth ychwanegol yna ymunwch â ni.

Mae’r prosiect newydd sbon hwn sy’n dechrau ym mis Chwefror yn rhoi cymorth ac arweiniad strwythurol i famau sydd eisiau mwy o fywyd. Mae’r pynciau’n cynnwys, lles, gwaith, perthnasoedd, cyllidebu, arian, materion bywyd, cymorth i fabanod ac wrth gwrs mae caredigrwydd bob amser yn perthyn i’n grŵp.

Os ydych chi’n teimlo’n unig neu wedi diflasu, ymunwch â ni.

A oes angen help, cyngor neu gefnogaeth arnoch gydag unrhyw agwedd ar eich bywyd? Ymunwch â ni.

Byddwn yn helpu gyda Hyder, Iechyd, Tai, Perthnasoedd, Cyllidebu, Teimlo bod gennych Gefnogaeth, Datblygu Sgiliau, Chwilio am Waith, Gwneud Ffrindiau ac, yn bwysicach fyth, Mynd Allan a Chael hwyl.

Rydym yn cydnabod, wrth ymuno â grŵp o famau o’r un anian, sy’n mynd drwy’r un ‘pethau’ y mae bywyd yn taflu at bob un ohonom, ei fod yn gweithio rhyfeddodau ar gyfer cyfeillgarwch newydd a strwythurau cymorth ar gyfer gwella bywyd.

Gallwn gefnogi 20 o famau a babanod sydd am newid eu bywydau er gwell.

Os hoffech chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod ymuno â’n grŵp a derbyn cymorth, llenwch y ffurflen ar-lein isod neu fel arall lawrlwythwch y ffurflen i’w hargraffu a’i llenwi drwy glicio yma.

Ariennir y prosiect hwn yn rhannol gan Lywodraeth y DU drwy gronfa Adfywio Cymunedol y DU
Menu